Novosti

18.05. 2017

(Slovak) EDI_podpisane memorandum

Sorry, this entry is only available in Slovak.

30.07. 2014

Na 2014/07/21 smo potpisali memorandum o suradnji s glavnom gradu Bratislavi Slovačke Republike

Na 2014/07/21 smo potpisali memorandum o suradnji s glavnom gradu Bratislavi Slovačke Republike, koja je na taj način pridružili našim partnerima, tako da smo zajednički mogu razvijati projekte kako bi se naše regije.

22.04. 2014

Posjetite informativni portal dunajskastrategia.eu

Postizanje suradnje Dunav euroregije inicijativu i Društvo za podršku i razvoj osnovan multimedijski informacijski portal ažurirane informacije o Dunavskoj strategiji – www.dunajskastrategia.eu.Projekt stvoriti informativni portal o Dunavskoj strategiji je proveden uz podršku premijera.

10.03. 2014

Višejezičnog multimedijalni projekt o suživotu tri manjine u većinsko stanovništvo u Bratislavi regiji – novac NN SR

Glavni cilj ovog projekta, kojeg je financijski podržan od strane grant NN SR je promicanje kulturnih običaja i tradicije nacionalnih manjina koji žive u regiji Bratislavi.Projekt je posebno usmjeren na hrvatskim manjinskih etničkih Mađara i njemačke / austrijske manjine.Specifičnost ovog geografskog područja nije samo dobra zastupljenost manjinskog stanovništva, ali i sposobnost stanovništva koegzistirati u harmoniji s većinskim stanovništvom.

16.01. 2014

Projekti koji promiču biciklističku infrastrukturu u Slovačkoj-austrijskoj granici – novac MDVRR SR

EDI djelatnost u projekte u zajednici je pretvoren u bitnom postignuća za povezane pograničnim područjima u blizini Bratislave; i ovaj put “suradnik” doslovce. Odobrenje financijskog doprinosa MDVRR SR za 3 tipološki srodnih projekata koji podržavaju izgradnju infrastrukture biciklističkog aditiv koji povećava udobnost Posebne tisuće biciklista koji koriste bogatu mrežu putova u zemljopisnom području primjene EDI.

10.04. 2013

Priprema projekta (Program prekogranične suradnje Slovačka republika – Austrija)

Euroregija dunavskej inicijative iz pozicije podnositelja u natječaju financiranja projekata, koji je orijentiran prema realizaciji prekograničnih aktivnosti, je predložio projekt u okviru šeme Program prekogranične suradnje Slovačka republika – Austrija pod nazivom SME FAMILY. Ovaj projekt si predpostavlja za zadaću pokazati bogatu kulturnu baštinu pojedinih nacionalnih grupa i nacijonalnih manjina koje žive na području šireg područja okolice Bratislave i austrijske zemlje Gradišće. O mogućem odobrenju spomenutog projekta ćemo vas obavijestiti.

26.03. 2013

Potpísanje ugovora o suradnji sa Fakultetom elektrotehnike i informatike Slovačkog tehničkog univerziteta u Bratislavi (FEI STU)

Euroregija dunavske inicijative je spremila strategičko partnerstvo sa jednom od najznačajnijih fakulteta u Slovačkoj, i to sa Fakultetom elektrotehnike i informatike Slovačkog tehničkog univerziteta u Bratislavi. Glavne točke ove suradnje jesu:

  • uzajamna suradnja u području veze i transfera know-how,
  • uzajamna suradnja u području stvaranja mreže i povezivanja privatnog sektora i industrijskih partneta EDI sa znastveno-istraživačkim aktivnostima FEI STU,
  • transfer izlaza apliciranog istraživanja FEI STU u realnu praksu,
  • uzajamna suradnja u području nabavljanja sredstava iz državnih, biletaralnih euroskih i transnacionalnih potpornih šema.

16.01. 2013

Potpisanje ugovora o suradnji s Nacijonalnom agencijom za razvitak malih i sridnjih poduzecá (NADSME)

Euroregija dunavskej inicijative je spremila strategičko partnerstvo sa jednom od najznačajnijih državnih implementarnih agencija u Slovačkoj, i to s Nacionalnom agencijom za razvitak malih i sridnjih poduzecá. Glavne točke ove suradnje jesu:

  • suradnja kod organiziranja priredba i rješenja projekata,
  • preporuka klijenta na usluge prema patrneru,
  • uzajamna razmjena informacija,
  • razmjena internetskih veza.

20.12. 2012

Realizacija projekta Istraživanje koeksistencije nacionalnih manjina na području slovačko-austrijske granice (natječaj UV SR)

Euroregija dunavske inicijative je uspješno realizirala projekt pod nazivom Istraživanje koeksistencije nacionalnih manjina na području slovačko-austrijske granice. Možemo konštatirati, da cilj projekta, kojim je bilo dobiti realni pogled na odnose i veze u okviru dugogodišnjeg unikatnog suživota hrvatske, njemačke i mađarske nacionalne manjine na području slovačko-austrijske granice je bio napunjen.

18.12. 2012

Nazočitost na predavanju za euroregijonalne udruge

Zastupniki Euroregije dunavskej inicijative su bili pozvani na predavanje pod nazivom Euroregije zajedno 2012. Od 18. do 19. prosinca 2012 u Kući Slovačko-poljskoga susreta Euroregije „Tatry“ u Kežmarku je svaka od euroregija prezentirala svoje djelovanje i aktivnosti, koje je realizirala na svojem području u zadje vrijeme. Diskutanti zastupajucí pojedine euroregijonalne udruge su se bavili najme tematikom aktualnih potriboća u području postojeće i formirane prekogranične suradnje.

12
PARTNERI