Gospodarska politika i tržište rada

Jednom iz zadaća EDI u okviru gospodarske politike SR je sudjelovanje rámci hospodárskej politiky SR je participacija kod podizanja kvalitete života građana u regiji, rast životnog standarda i zapošljavanja, eliminacija regionalnih razlika i rješavanje problema u vezi sa ovom problematikom.

Razina zaposlenosti u gospodarstvu određuje međusobne interakcije ponude i potražnje na tržištu rada. Tržište rada u Republici Slovačkoj je dugo u stanju neravnoteže, a nezaposlenost je jedan od najozbiljnijih problema društva. Predstavlja društveni pokazatelj povezan s takvim društvenim pojavama kao što su kriminalitet, mentalno i fizičko zdravlje, dok daje i veliki utjecaj na obiteljski život, a gubitak društvenog statusa povezano s neželjenim popratnim pojavama. U razini nezaposlenosti postoje i dalje značajne međuregionalne razlike. Stoga, promicanje zapošljavanja u regiji i povećanje mogućnosti zapošljavanja za građane podupiranjem obrazovnog rasta su jedan od naših dugoročnih prioriteta.

PARTNERI