Istraživanje i razvoj

Namjera nam je omogućiti uravnotežen razvoj istraživanja, što je pokretačka snaga u regiji i poboljšanje uvjeta za provedbu nacionalnih i međunarodnih projekata.Cilj je također modernizirati i pojednostaviti sustav za potporu istraživanja i razvoja tako, da pomože unapređenju i poboljšanju obrazovnog procesa na sveučilištima, povećanju konkurentnosti, smanjenju regionalnih nejednakosti i stvaranju novih radnih mjesta.

PARTNERI