Rólunk - EDI

A Duna Eurorégió kezdeményezés (Euroregión dunajskej iniciatívy – tovább csak „EDI“) jogi személyek érdekcsoprtja, amely 2011ben volt megalapítva. Elősegíti az olyan erőfeszítéseket, amelyek a koordinált fenntartható fejlődéshez kapcsolódnak társadalmi és gazdasági, környezeti, kulturális és a az európai integrációs folyamat végrehajtásának támogatása területén.

A feladataink ellátásánál az alábbi intézkedéseket fontoljuk:

  1. védni, megőrizni és fejleszteni a térség kultúráját  az építészet, régészet, népi művészet és a történelem területén, mint az európai kultúra integrált részét.  Támogatni a kulturális együttműködést a régión belül, vagy más régiókkal, megtartani a helyi jellemet, többnyelvȕséget, újraéleszteni az itt élő nemzetiségek tradícióját, a pozitív együttélés toleranciáját és új lehetőségeket építeni a gyakorlatban, tekintettel a kisebbségek véleményére és kultúrájára;
  2. oly módon irányítani a gazdasági fejlődést a régióban, hogy az számít a már élő gazdasági, természeti és emberi erőforrások megőrzésével és növelésével, s így elérni a belső piac fokozott fejlesztését és azt a hozzáadott érték szintet, amely jelen van a fejlett piacgazdasági országokban;
  3. a természetvedelem szempontjából a természeti örökség megőrzése és fenntartása, javulása a célja, a természeti erőforrások hatékony felhasználása várható hasznosítással, racionális földhasználat és a hagyományos helyi kultúrák és kézművesség megőrzése.

Az EDI arra törekszik, hogy a Duna Stratégia végrehajtás egyik legfontosabb szereplője legyen Szlovákiában.

EDI igazgatója – Pálfi Vladimír, Mgr.

 

Mik az eurorégiók?

Az eurorégiók fő céljai közé olyan együttmȕködés tartozik, amely (Az európai határi és határontúli regiók alapszabálya szerint):

 

PARTNERI