Kultúrne dedičstvo a spolupráca

Kultúrne dedičstvo Slovenskej republiky je nenahraditeľným bohatstvom štátu a jeho občanov, je dokladom vývoja spoločnosti, filozofie, náboženstva, vedy, techniky, umenia, dokumentom vzdelanostnej a kultúrnej úrovne slovenského národa, iných národov, národnostných menšín, etnických skupín a jednotlivcov, ktorí žijú alebo v minulosti žili na území Slovenska. Jednotlivé druhy a časti kultúrneho dedičstva sú rovnocenné a tvoria nedeliteľnú súčasť kultúrneho dedičstva Európy a celého ľudstva.

Uvedomujeme si hodnotu a nenahraditeľnosť kultúrneho dedičstva a preto i naše ďalšie aktivity budú smerovať k jeho záchrane, obnove, využívaniu a prezentácii.

PARTNERI