Aktuality

30.07. 2014

Dňa 21.7.2014 sme podpísali memorandum o spolupráci s hlavným mestom SR

Dňa 21.7.2014 sme podpísali memorandum o spolupráci s hlavným mestom SR, Bratislava sa tak pripojila k našim partnerom, aby sme mohli spoločne tvoriť projekty, ktoré pomôžu nášmu regiónu.

22.04. 2014

Navštívte informačný portál dunajskastrategia.eu

V rámci úspešnej spolupráce Euroregiónu dunajskej iniciatívy a Spoločnosti pre podporu a rozvoj vznikol multimediálny informačný portál s aktuálnymi informáciami o dunajskej stratégii – www.dunajskastrategia.eu. Projekt vytvorenia informačného portálu o dunajskej stratégii bol realizovaný s podporou predsedu vlády SR.   

10.03. 2014

Multimediálny viacjazyčný projekt o spolunažívaní 3 národnostných menšín s majoritným obyvateľstvom na území Bratislavského kraja – dotácia ÚV SR

Hlavným cieľom tohto projektu, ktorý bol finančne podporený dotáciou ÚV SR, je propagácia kultúrnych zvyklostí a tradícií národnostných menšín žijúcich v regióne Bratislavy. Projekt je konkrétne zameraný na chorvátsku menšinu, maďarskú menšinu a nemeckú/rakúsku menšinu. Špecifikom tejto geografickej oblasti nie je iba vysoké zastúpenie menšinového obyvateľstva, ale aj schopnosť tohto obyvateľstva harmonicky koexistovať s majoritným obyvateľstvom. 

16.01. 2014

Projekty podporujúce budovanie cyklistickej infraštruktúry v slovensko-rakúskom pohraničí – dotácia MDVRR SR

Aktivita EDI v oblasti verejnoprospešných projektov sa pretavila v zásadný úspech v snahe spájať pohraničné regióny v okolí Bratislavy; pričom tento krát „spájať“ doslova. Schválením finančného príspevku MDVRR SR pre 3 typologicky príbuzné projekty podporíme výstavbu doplnkovej cyklistickej infraštruktúry, ktorá mimoriadne vylepší komfort tisícok cyklistov, ktorí využívajú bohatú sieť trás v geografickej oblasti pôsobenia EDI.   

10.04. 2013

Príprava projektu (Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko)

EDI spolu s NADSME podávajú projekt zameraný na využitie mentorských služieb pri podpore malých a stredných podnikateľov. 

20.12. 2012

Realizácia projektu Výskum koexistencie národnostných menšín na území slovensko-rakúskeho pohraničia (výzva ÚV SR)

Euroregión dunajskej iniciatívy úspešne zrealizoval projekt s názvom Výskum koexistencie národnostných menšín na území slovensko-rakúskeho pohraničia. Cieľom projektu je sledovanie vzťahov a celkového spolunažívania chorvátskej, nemeckej a maďarskej národnostnej menšiny v oblasti slovensko-rakúskeho pohraničia.

18.12. 2012

Účasť na školení pre euroregionálne zoskupenia

Zástupcovia Euroregiónu dunajskej iniciatívy boli pozvaní na školenie s názvom Euroregióny spoločne 2012. V dňoch 18. až 19. decembra 2012 v Dome Slovensko-poľského stretávania Euroregiónu „Tatry“ v Kežmarku každý z euroregiónov prezentoval svoju činnosť a aktivity, ktoré realizoval na svojom území za uplynulé obdobie. Diskutujúci zástupcovia euroregionálnych zoskupení sa venovali najmä téme aktuálnych potrieb pre oblasti existujúcej a vznikajúcej cezhraničnej spolupráce. 

12
PARTNERI