Aktuality - Multimediálny viacjazyčný projekt o spolunažívaní 3 národnostných menšín s majoritným obyvateľstvom na území Bratislavského kraja – dotácia ÚV SR

Hlavným cieľom tohto projektu, ktorý bol finančne podporený dotáciou ÚV SR, je propagácia kultúrnych zvyklostí a tradícií národnostných menšín žijúcich v regióne Bratislavy. Projekt je konkrétne zameraný na chorvátsku menšinu, maďarskú menšinu a nemeckú/rakúsku menšinu. Špecifikom tejto geografickej oblasti nie je iba vysoké zastúpenie menšinového obyvateľstva, ale aj schopnosť tohto obyvateľstva harmonicky koexistovať s majoritným obyvateľstvom. 

PARTNERI