Aktuality - Navštívte informačný portál dunajskastrategia.eu

V rámci úspešnej spolupráce Euroregiónu dunajskej iniciatívy a Spoločnosti pre podporu a rozvoj vznikol multimediálny informačný portál s aktuálnymi informáciami o dunajskej stratégii – www.dunajskastrategia.eu. Projekt vytvorenia informačného portálu o dunajskej stratégii bol realizovaný s podporou predsedu vlády SR.   

PARTNERI