Aktuality - Príprava projektu (Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko)

EDI spolu s NADSME podávajú projekt zameraný na využitie mentorských služieb pri podpore malých a stredných podnikateľov. 

PARTNERI