Aktuality - Projekty podporujúce budovanie cyklistickej infraštruktúry v slovensko-rakúskom pohraničí – dotácia MDVRR SR

Aktivita EDI v oblasti verejnoprospešných projektov sa pretavila v zásadný úspech v snahe spájať pohraničné regióny v okolí Bratislavy; pričom tento krát „spájať“ doslova. Schválením finančného príspevku MDVRR SR pre 3 typologicky príbuzné projekty podporíme výstavbu doplnkovej cyklistickej infraštruktúry, ktorá mimoriadne vylepší komfort tisícok cyklistov, ktorí využívajú bohatú sieť trás v geografickej oblasti pôsobenia EDI.   

PARTNERI