Aktuality - Realizácia projektu Výskum koexistencie národnostných menšín na území slovensko-rakúskeho pohraničia (výzva ÚV SR)

Euroregión dunajskej iniciatívy úspešne zrealizoval projekt s názvom Výskum koexistencie národnostných menšín na území slovensko-rakúskeho pohraničia. Cieľom projektu je sledovanie vzťahov a celkového spolunažívania chorvátskej, nemeckej a maďarskej národnostnej menšiny v oblasti slovensko-rakúskeho pohraničia.

PARTNERI