Aktuality - Účasť na školení pre euroregionálne zoskupenia

Zástupcovia Euroregiónu dunajskej iniciatívy boli pozvaní na školenie s názvom Euroregióny spoločne 2012. V dňoch 18. až 19. decembra 2012 v Dome Slovensko-poľského stretávania Euroregiónu „Tatry“ v Kežmarku každý z euroregiónov prezentoval svoju činnosť a aktivity, ktoré realizoval na svojom území za uplynulé obdobie. Diskutujúci zástupcovia euroregionálnych zoskupení sa venovali najmä téme aktuálnych potrieb pre oblasti existujúcej a vznikajúcej cezhraničnej spolupráce. 

PARTNERI