O nás - Aktivity

Euroregión dunajskej iniciatívy v spolupráci so svojimi partnermi sa zameriava na nasledovné oblasti spolupráce:

  1. Organizovanie podujatí a riešenie projektov;
  2. Podpora spolupráce firiem, združení, spolkov a internacionalizačné služby;
  3. Aktivity podporujúce inovácie a transfer know-how a technológií;
  4. Aktivity podporujúce inovácie v oblasti aktívnej politiky trhu práce;
  5. Aktivity podporujúce zníženie nezamestnanosti mladých ľudí;
  6. Aktivity na podporu rodinného života a ochrany rodiny;
  7. Podpora účasti firiem, združení, spolkov na aktivitách spojených s rozvojom podnikateľského prostredia s dôrazom na oblasť malého a stredného podnikania;
  8. Podpora účasti firiem, združení, spolkov na aktivitách spojených s rozvojom a zachovaním historického kultúrneho dedičstva v oblasti dunajského regiónu;
  9. Aktivity propagujúce rozvoj jazykov ako prostriedku internacionalizácie a zároveň ako prostriedku na zachovanie kultúrneho dedičstva  a taktiež zvýhodnenia uchádzačov na trhu práce;
  10. Aktivity v oblasti podpory a rozvíjania kľúčových zručností, zisťovanie osobnostných predpokladov a možnosti hľadania pracovného potenciálu.
PARTNERI