O nás - Členovia

EDU

Občianske združenie EDU bolo založené 9. novembra 2006 v Bratislave. Zakladajúci členovia EDU sú mladí a ambiciózni ľudia s potenciálom a vôľou napĺňať stanovené ciele. Poslaním EDU je neustála snaha pomáhať tam, kde je treba, a to najmä v oblastiach súvisiacich so vzdelávacími aktivitami a aktivitami riešiacimi problémy národnostných menšín žijúcich v SR.

www.edu-oz.sk

 

Newport Foundation for Development

Organizácia Newport Foundation for Development, o.z. bola založená v Bratislave, dňa 15. júla 2010. Činnosťou občianskeho združenia sú celospoločenské témy sociálne, ekonomické a ekologické. Aktivity organizácie majú veľakrát cezhraničný charakter.

www.nffd.sk

 

Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj – Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku

Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku je celoštátny orgán chorvátskej národnostnej menšiny na Slovensku. CHKZ bol založený 26.5.1990 zakladajúcim Kongresom Chorvátov. Vznikol z iniciatívy chorvátskych kultúrnych spolkov v Čunove, Devínskej Novej Vsi, Jarovciach a Chorvátskom Grobe.

www.slovhrvat.sk

 

Hrvatsko Kulturno Družstvo u Gradišću (HKD) – Kroatischer Kulturverein im Burgenland Aktivity Chorvátskeho kultúrneho zväzu v Burgenlande sú už od jeho založenia v roku 1929 veľmi rozmanité. Zväz intenzívne podporuje tamojšie chorvátske obyvateľstvo a stará sa o udržiavanie kultúrnych tradícií. HKD poskytuje celkovú starostlivosť o príslušníkov chorvátskej národnostnej menšiny žijúcej v Rakúsku.

www.hkd.at

PARTNERI