O nás - Verejné obstarávanie

projekt REPA – regionálne partnerstvá ako základ aktívnej cezhraničnej spolupráce.

Zmluva o vytvorení fóra na vyhľadávanie partnerov v oblasti cestovného ruchu – zverejnená dňa 1.3.2017

Zmluva o zabezpečenie publicity projektu – zverejnená dňa 1.3.2017

faktúra ku Zmluve o vytvorení fóra na vyhľadávanie partnerov v oblasti cestovného ruchu – zverejnená dňa 21.3.2017

faktúra ku Zmluve o zabezpečenie publicity projektu – zverejnená dňa 21.3.2017

 

PARTNERI